VÀLVULES

Què són les vàlvules de seguretat i per a què serveixen?

Les vàlvules de seguretat o vàlvules reductores de pressió són dispositius reguladors de pressió que s’encarreguen d’expulsar del sistema els excessos de pressió quan en aquest, comunament a causa d’una fallada, es superen els nivells màxims de pressió per als quals s’ha dissenyat, evitant així riscos de mal funcionament i fins i tot d’explosió en casos extrems.
Aquest tipus de vàlvules són imprescindibles en totes aquelles instal·lacions (calderes, línies de canonades, tancs d’em-magatzematge…) que continguin fluids a pressions no admissibles.

¿Com funcionen les vàlvules de seguretat?

Les vàlvules de seguretat realitzen la seva funció en el moment en què la pressió del sistema on es conté el fluid, es torna superior a la pressió màxima de taratge de la vàlvula prèviament ajustada. A l’ésser la pressió del sistema major a la de taratge de la vàlvula, aquesta s’obre alliberant l’excés de pressió cap a l’atmosfera o cap a tancs de contenció, segons
la toxicitat del fluid. Després d’alliberar l’excés de pressió, la vàlvula torna a tancar-se i la pressió del sistema torna al seu nivell normal.
Per a garantir la seguretat total del personal i la instal·lació, asseguri’s que les vàlvules han passat tots els tests de segu- retat i compleixen amb els requeriments del sistema on vagin a ser instal·lades. Lliurem totes les nostres vàlvules acompanyades de certificats de materials, bugades i relació de proves conforme EN-10204 3.1. i estan dissenyades segons ISO4126-1.

En què es diferencien la vàlvula de seguretat d’obertura total instantà-
nia AIT (PSV) i la vàlvula reductora d’obertura normal AN o progressiva AP(PRV)? 
(PRV)?

La diferència principal entre aquests dos tipus de vàlvules resideix en la velocitat d’obertura en trobar-se amb un increment de pressió en el circuit.

La vàlvula de seguretat d’obertura instantània (PSV, per les seves sigles en anglès “Pressure Safety Valve”) s’obre instantàniament i per complet en aconseguir la pressió de taratge per a la qual s’ha construït, expulsant l’excés de pressió del sistema d’una manera immediata. Aquestes estan optimitzades per a treballar amb vapor o gasos.

Poden portar una palanca d’accionament manual per a obrir-les en condicions de pressió inferiors a les de taratge. En canvi, la vàlvula reductora d’obertura normal o progressiva, (PRV, per les seves sigles en anglès “Pressure Relief Valve”) s’obre gradualment segons vagi en augment la pressió del sistema i aquesta superi la de taratge de la vàlvula per sobre del seu ajust. Aquestes estan optimitzades per a treballar amb líquids.

En VYC industrial som especialistes en el disseny i fabricació de tota mena de vàlvules de seguretat, disposem d’una àmplia gamma de vàlvules de seguretat amb la qual cobrir totes les necessitats del sector.
Consulta’ns o demana pressupost sense compromís emplenant el formulari, escrivint-nos a info@vycindustrial.com o telefonant al +93 735 76 90.

SEGURETAT EN

Vàlvula de seguretat d’obertura total instantània. (AIT)

Mod. 496 EN

Mod. 495 EN

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 496 EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Principi de funcionamient AP CP EP ES
Instruccions de muntage AP CP EP ES
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 495 EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Principi de funcionament AP CP EP ES
IInstruccions de muntatge AP CP EP ES
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Mod. 596 EN

Mod. 696 EN

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 596 EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
Instruccions tècniques complementaries
 Categorització C Є

> Mod. 696 EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Mod. 695 EN

Mod. 895 EN CRIOGÉNICA

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 695 EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Principi de funcionament AP AS EP ES
Instruccions de muntatge AP AS EP ES
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 895 EN CRIOGÈNICA

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Principi de funcionament AP AS EP ES
Instruccions de muntatge AP AS EP ES
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Mod. 395 EN

Mod. 995 EN

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 395  EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Instruccions tècniques complementaries
 Categorizació C Є

> Mod. 995 EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Principi de funcionament AP AS EP ES
Instruccions de muntatge AP AS EP ES
Instrucciones técniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Mod. 694 CLAMP

MÉS INFORMACIÓ
+
 

> Mod. 694 CLAMP

La válvula trabaja como un regulador automático de alivio de presión actuando por la presión estática existente en la entrada de la válvula y se caracteriza por su apertura total instantánea.
Diseño según “Norma internacional ISO 4126-1 Válvulas de seguridad”.
Connexions seguint la norma ISO 2852.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Principi de funcionament AP AS EP ES
Instruccions de muntatge AP AS EP ES
Instruccions tècnicas complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Vàlvula de seguretat d’obertura normal. (AN)

Mod. 494 EN

Mod. 594 EN

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 494 EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent a l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per una primera fase d’obertura progressiva i una obertura total instantània posterior.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
Principi de funcionament AP CP EP ES
Instruccions de muntatge AP CP EP ES
 Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 594 EN

La vàlvula de seguretat d’obertura normal Mod. 594 treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent a l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per una primera fase d’obertura progressiva i una obertura total instantània posterior.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
 Instruccions tècniques complementàries 
 Categorització C Є

Solicita informació

Mod. 295 EN

Mod. 296 EN

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 295 EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per una primera fase d’obertura progressiva i una posterior obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
Principi de funcionament AP ES
Instruccions de muntatge AP ES
 Instruccions tècniques complementàries 
 Categorització C Є

> Mod. 296 EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per una primera fase d’obertura progressiva i una posterior obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Principi de funcionamient AP ES
Instruccions de muntatge AP ES
Instruccions tècniques complementaries
 Categorització C Є

 

Sol·licitar informació

Vàlvula de seguretat d’obertura progressiva. (AP)

válvulas de seguridad apertura progresiva

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 095 EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura progressiva a l’increment de pressió.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
Principi de funcionament AP ES
Instruccions de muntatge AP ES
 Instruccions de muntatge complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 096 EN

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura progressiva a l’increment de pressió.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
Principi de funcionament AP ES
Instruccions de muntatge AP ES
 Instruccions de muntatge complementàries 
 Categorització C Є

Solicitar informació

Válvulas de Seguridad de apertura completa

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 194 EN

La vàlvula de seguretat Mod. 194 treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura progressiva a l’increment de pressió.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Catàleg monogràfic
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 195 EN

La vàlvula de seguretat Mod. 195 treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura progressiva a l’increment de pressió.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Catàleg monogràfic
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 196 EN

La vàlvula de seguretat Mod. 196 treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura progressiva a l’increment de pressió.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat”.

Catàleg monogràfic
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Vàlvula de seguretat trencadora de buit

Mod. 795 EN

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 795 EN

La vàlvula actua com un regulador automàtic d’alleujament de depressió i evita que es produeixi el buit a l’interior d’instal·lacions o recipients a pressió.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Principi de funcionament
Instruccions de muntatge
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

SEGURETAT ASME

Vàlvula de seguretat d’obertura total instantània. (AIT)

Mod. 486 ASME

Mod. 485 ASME

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 486 ASME

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME/ANSI B16.5.
Distància de centre a brida de conformitat amb API-526.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic ANSI (SI) ANSI (USCS)
Principi de funcionament AP CP EP ES
Instruccions de muntatge AP CP EP ES
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 485 ASME

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME B1.20.1.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic NPT (SI) NPT (USCS)
Principi de funcionament AP CP EP ES
Instruccions de muntatge AP CP EP ES
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Mod. 586 ASME

Mod. 686 ASME

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 586 Vàlvula de seguretat d’obertura total instantània. (AIT)

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME/ANSI B16.5.
Distància de centre a brida de conformitat amb API-526.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic ANSI (SI) ANSI(USCS)
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 686 Vàlvula de seguretat d’obertura total instantània. (AIT)

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME/ANSI B16.5.
Distància de centre a brida de conformitat amb API-526.

 Programa de fabricació
Catàleg monogràfic ANSI (SI) ANSI (USCS)
 Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Mod. 685 ASME

Mod. 885 ASME CRIOGÉNICA

Mod. 985 ASME

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 685 ASME

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME B1.20.1.

 Programa de fabricació
Catàleg monogràfic NPT (SI) NPT(USCS)
Principi de funcionament AP AS EP ES
Instruccions de muntatge AP AS EP ES
 Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 885 ASME CRIOGÉNICA

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME B1.20.1.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic NPT (SI) NPT (USCS)
Principi de funcionament AP AS EP ES
Instruccions de muntatge AP AS EP ES
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 985 ASME

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME B1.20.1.

 Programa de fabricació
Catàleg monogràfic NPT (SI) NPT (USCS)
Principi de funcionament AP AS EP ES
Instruccions de muntatge AP AS EP ES
 Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Mod. 385 ASME

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 385 ASME

La vàlvula de seguretat com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent a l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per una primera fase d’obertura progressiva i una obertura total instantània posterior.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME B1.20.1.

 Programa de fabricació
Catàleg monogràfic NPT (SI) NPT (USCS)
 Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Vàlvula de seguretat d’obertura normal. (AN)

Mod. 484 ASME

Mod. 584 ASME

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 484 ASME

La vàlvula de seguretat Mod. 484 treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent a l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per una primera fase d’obertura progressiva i una obertura total instantània posterior.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME/ANSI B16.5.
Distància de centre a brida de conformitat amb API-526.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic ANSI (SI) ANSI (USCS)
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 584 ASME

La vàlvula de seguretat Mod. 584 treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent a l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per una primera fase d’obertura progressiva i una obertura total instantània posterior.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME/ANSI B16.5.
Distància de centre a brida de conformitat amb API-526.

 Programa de fabricació
Catàleg monogràfic ANSI (SI) ANSI (USCS)
 Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Mod. 285 ASME

Mod. 286 ASME

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 285 ASME

La vàlvula de seguretat Mod. 285 treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent a l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per una primera fase d’obertura progressiva i una obertura total instantània posterior.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME B1.20.1.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic NPT (SI) NPT (USCS)
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 286 ASME

La vàlvula de seguretat Mod. 286 treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent a l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per una primera fase d’obertura progressiva i una obertura total instantània posterior.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME/ANSI B16.5.
Distància de centre a brida de conformitat amb API-526.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic ANSI (SI) ANSI(USCS)
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Vàlvules de seguretat d’obertura progressiva. (AP)

Mod. 184 ASME

válvulas de seguridad

Mod. 185 ASME

Válvula de seguridad de apertura total Asme

Mod. 186 ASME

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 184 ASME

La vàlvula de seguretat Mod. 184 treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura progressiva a l’increment de pressió.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME/ANSI B16.5.
Distància de centre a brida de conformitat amb API-526.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic ANSI (SI) ANSI (USCS)
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 185 ASME

La vàlvula de seguretat Mod. 185 treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura progressiva a l’increment de pressió.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME B1.20.1.

Catàleg monogràfic NPT (SI) NPT (USCS)
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 186 ASME

La vàlvula de seguretat Mod. 186 treballa com un regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l’entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura progressiva a l’increment de pressió.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME/ANSI B16.5.
Distància de centre a brida de conformitat amb API-526.

Catàleg monogràfic ANSI (SI) ANSI (USCS)
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

Vàlvula de seguretat trencadora de buit

Válvula rompedora de Vacío - Mod. 785 ASME

Mod. 785 ASME

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 785 ASME

La vàlvula actua com un regulador automàtic d’alleujament de depressió i evita que es produeixi el buit a l’interior d’instal·lacions o recipients a pressió.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic NPT (SI) NPT (USCS)
Principi de funcionament
Instruccions de muntatge
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Solicitar informació

SEGURETAT EN/ASME

Silenciadors de difusió multietapa

Mod.005 EN ASME/ANSI ASME/FNPT ASME/MNPT ASME/SW ….altres convenir

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod.005 EN ASME/ANSI ASME/FNPT ASME/MNPT ASME/SW ….altres a convenir

Durant el procés d’expansió de mitjans compressibles com a vapor o gasos, un dels principals inconvenients és la contaminació acústica. El soroll s’origina en obrir la vàlvula i descarregar el fl uid expansionat a velocitat sònica. Els silenciadors són la gran alternativa per atenuar el soroll, a la descàrrega de la vàlvula, i deixar-ho a nivells permissibles.
S’apliquen en les plantes de les centrals elèctriques, químiques, petroquímiques o similars. Per a la descàrrega de vàlvules de seguretat, vàlvules de control, ….en línies o equips de pressió que vehiculen mitjans compressibles, tipus vapor, aire, diòxid de carboni, heli, metà, nitrogen, oxigen, altres gasos.
S’aconsegueixen reduccions sonores de més de 50 dB sense materials d’absorció acústica addicionals.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Instruccions de muntatge complementàries
 Categorització C Є

[/one_half]

Solicitar informació

Banc de proves per a vàlvules de seguretat

MOD. 000 BANC DE PROVES PER A VÀLVULES DE SEGURETAT DN10-125 / ¼”-5”

MÉS INFORMACIÓ
+

> MOD. 000 BANC DE PROVES PER A VÀLVULES DE SEGURETAT DN10-125 / ¼”-5”

Banc de proves òptim per a revisions periòdiques i tarat o retarat de vàlvules de seguretat. Idoni per a distribuïdors, empreses de manteniment amb o sense manteniment propi.

Permet ajustar, assajar i/o verificar en fred (simulant les condicions de servei) vàlvules de seguretat a la pressió de prova (ajustament) Pe, contrastant la pressió d’apertura Ps i la de tancament Pc, segons les exigències normalitzades.

Disseny d’acord amb els requisits de la directiva de màquines 2006/427/EC i la directiva d’equips a pressió (2014/68/EU).

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
 Instruccions de muntatge complementàries
 Categorització C Є

[/one_half]

Solicitar informació

Dispositiu de descàrrega controlada CSPRS

Mod. 004

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 004

Les vàlvules de seguretat amb dispositiu de descàrrega controlada CSPRS s’utilitzen, principalment, on les vàlvules convencionals d’acció directa per ressort no poden garantir els marges d’obertura i tancament que exigeixen unes condicions específi ques de servei. L’objectiu és assistir amb càrrega al tancament perquè la vàlvula romangui completament estanca fi ns a assolir la pressió d’obertura i / o accionar amb càrrega a l’obertura. Un cop evacua d’acord a un ajust previ, assistir amb càrrega al tancament, per aconseguir de nou el tancament amb l’estanquitat desitjada.

Amb això aconseguim:

  • Estabilitzar el funcionament en aplicacions crítiques d’una o diverses vàlvules.
  • Millorar el rendiment, precisió, repetibilitat i efi ciència operativa.
  • Millora la histèresi obertura tancament.
  • Possibilitat de reduir les pèrdues de producte i minimitzar-les en el supòsit de treballar amb diverses vàlvules a pressions esglaonades, si les condicions ho permeten.
  • Incrementar la pressió de treball del sistema fi ns al 99,9% de la pressió d’obertura.

El dispositiu de descàrrega controlada CSPRS és aplicable a qualsevol vàlvula de seguretat del mercat i en especial als models VYC Mod.485, 486, 494, 495 i 496.

 Programa de fabricació
Instruccions tècniques complementàries

[/one_half]

Solicitar informació

 

ISO 9001:2008 LOM EX EAC Quality Supervision Republic China&Certificat;

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X