CALDERES

 

Caldera de combustió de combustibles fóssils

CALDERA D'OLI TÈRMIC FT

Caldera d’oli tèrmic amb tres passos de fums amb la capacitat de generar potències tèrmiques de 100 a 3.500 kW amb temperatures d’avanç de fins a 350ºC i amb diferencials tèrmics de 20 o 40ºC respecte la temperatura de retorn.

Model que permet seleccionar la configuració horitzontal (model FTH) o bé la construcció vertical (model FTV) segons necessitats.

Disseny compacte, format per dos serpentins cilíndrics disposats concèntricament que garanteixen unes perfectes condicions tèrmiques.

Avantatges:

 •  Transmissió de calor a altes temperatures i baixa pressió.
 • Regulació precisa de la temperatura del fluid tèrmic.
 • Processos d’escalfament i refredament amb el mateix fluid.
 • Opció de treballar a diferents temperatures en la mateixa instal·lació mitjançant circuits secundaris.
 • Segons configuració, poden no precisar sala de calderes si està classificat en Classe 1ª (segons R.D. 2060/2008 de 12 de desembre).
 • Indicat per a instal·lacions amb poca disponibilitat d’espais lliures.
 • Mínimes pèrdues per radiació.
 • Manteniment simple.
 • Operació intuïtiva de la caldera.
Model FT
Fluid Oli tèrmic
Tipus Generador de fluid tèrmic, vertical/horitzontal
Producció de 100 a 3.500 kW
Pressió de disseny fins a 10 bar
Temperatura màx. fins a 350 ºC
Combustibles Gas natural, gasoil, fuel-oil, gas propà

 

CALDERA D'OLI TÈRMIC WTÖ

caldera wto

Generador de fluid tèrmic horitzontal o vertical, amb alta eficiència tèrmica en disseny de dos i de tres passos de fums, capaç d’assumir una producció de 80 kW a 30.000 kW i que permet l’ús de diversos combustibles líquids i gasosos.

Permet obtenir temperatures d’avanç de fins a 400ºC amb mínimes pèrdues per radiació gràcies a l’eficaç aïllament tèrmic de la caldera.

Es poden subministrar des del model per a 300 kW amb sistemes de recuperació d’energia de fums: preescalfadors d’aire de combustió, economitzadors, etc.

Possibilitat d’entregar amb equips que permeten una regulació de temperatures prèvia.

Posseeixen declaració CE de conformitat amb la directiva d’equips a pressió 2014/68/UE.

Avantatges:

 • Transmissió de calor a altes temperatures i baixa pressió.
 • Regulació precisa de la temperatura del fluid tèrmic.
 • Processos d’escalfament i refredament amb el mateix fluid.
 • Opció de treball a diverses temperatures en la mateixa instal·lació mitjançant circuits secundaris.
 • Ràpida i senzilla instal·lació i posada en marxa del generador.
 • Manteniment simple.
Model WTÖ
Fluid Oli tèrmic
Tipus Generador de fluid tèrmic, vertical/horitzontal
Producció de 80 a 30.000 kW
Pressió de disseny fins a 21 bar
Temperatura màx. fins a 400 ºC
Combustibles Gas natural, gasoil, fuel-oil, gas propà

 
 

Calderes elèctriques

GENERADORS D'OLI TÈRMIC WTE

caldera wte Generador de fluid tèrmic elèctric, compacte i de construcció modular, capaç de produir potències tèrmiques de fins a 30.000 kW. L’aportació calorífica es realitza mitjançant resistències elèctriques que permeten assolir unes temperatures d’avanç de fins a 400ºC, amb mínimes pèrdues per radiació.

Facilitat d’emplaçament, necessitat de poc espai, instal·lació ràpida i posada en servei senzilla. Es poden entregar amb equips que permeten una regulació de temperatures prèvia.

Avantatges:

 • Transmissió de calor a altes temperatures i baixa pressió.
 • Regulació precisa de la temperatura del fluid tèrmic.
 • Processos d’escalfament i refredament amb el mateix fluid.
 • Sin processos de combustió evitant les emissions a l’atmosfera.
 • Reduïts costos energètics.
 • Opció de treballar a diverses temperatures en la mateixa instal·lació mitjançant circuits secundaris.
 • Ràpida i senzilla instal·lació i posada en marxa del generador.
 • Manteniment simple.

 

Model wte
Fluid Oli tèrmic
Tipus Generador de fluid tèrmic elèctric
Producció de 6 a 4.000 kW
Pressió de disseny  fins a 21 bar
Temperatura màx. fins a 400 ºC
Combustibles

 
 

Unitats de control de temperatura CPS/HKA/HKT

caldera cps Unitats de control de temperatura per a aigua calenta fins a +100 ºC, aigua sobreescalfada fins a +240 ºC i/o oli tèrmic fins a +400 ºC.

Avançat sistema modular de regulació de temperatura per a tot tipus de fluids portadors de calor.

El sistema cps ofereix equips de regulació de temperatura amb escalfadors elèctrics en més de 30 games de potència en el rang de 3 a 3.000 kW, i opcionalment, potències de refredament a ajustar en cada cas particular.

El model hka s’ha desenvolupat per a escalfament, refredament i refrigeració en un rang de temperatures des de -80 a +400 ºC. Aquestes unitats funcionen amb un mitjà d’escalfament uniforme, lliure de corrosió, no tòxics i opcionalment per a seguretat alimentària.

Això es possible gràcies a l’especial mètode de construcció que evita el contacte entre la font d’energia primària i el consumidor.

El mitjà d’escalfament no és directe, però es connecta amb la font d’energia primària mitjançant un bescanviador de calor. Així, el mitjà d’escalfament treballa simultàniament com a divisor entre el producte i l’ambient.

És definitivament una avantatge en quant a la seguretat, en particular per a la indústria química, farmacèutica i alimentària.

Model CPS/HKA/HKT
Fluid Oli tèrmic
Tipus Regulador de temperatura elèctric per a fluid tèrmic
Producció de 3 a 3.000 kW (calor); fred a consultar en cada cas
Pressió de disseny fins a 21 bar
Temperatura màx. fins a 400 ºC
Combustibles

 
 

Sistemes de recuperació d’energia

caldera Recuperacion energia La recuperació d’energia ofereix un potencial enorme per a millorar el rendiment. Això significa que, per exemple, el sistema de recuperació pot ajudar al procés d’escalfament del sistema. També existeix la possibilitat de subministrar energia recuperada en qualsevol altre procés a l’empresa, per exemple, utilitzant un sistema de transferència d’energia.

Inclòs es pot produir electricitat amb el calor recuperat utilitzant un sistema ORC.

Sistemes:

 • Preescalfadors d’aire.
 • Unitats de recuperació d’energia.

 
 

Circuits secundaris per a oli tèrmic

Quan diversos consumidors requereixen subministraments d’energia individualment, els circuits secundaris son una solució econòmica. La integració d’un refredador permet adaptar les demandes amb una alta precisió de temperatura.

Les nostres solucions modulars ofereixen una resposta òptima per a pràcticament qualsevol necessitat.

Circuits amb vàlvula de control de 3 de vies, motoritzada; per a control de temperatura de premses; per a la indústria petroquímica, etc.

 
 

Generadors de vapor mitjançant oli tèrmic

Generadors de vapor compactes, totalment operatius, escalfadors a partir d’oli tèrmic o amb resistències elèctriques per a produccions d’entre 100 i 2000 kg/h.

Les unitats WTD estan completament premuntades amb un dipòsit d’alimentació d’aigua i equip per omplir, i funció de tractament d’aigua. L’aplicació estàndard està dissenyada per a la seva utilització amb oli tèrmic a 300 ºC i 10 bar·g.

 
 

Bescanviadors de calor

Bescanviadors de calor tubulars per al seu ús en gran varietat de sistemes de control de processos amb tubs llisos o aletejats.

El disseny amb un software propi, permet una ràpida adaptació a la gran majoria de requeriments dels nostres clients.

Els processos de construcció, automatitzats i optimitzats, ens permeten proporcionar la màxima qualitat i eficiència.

 

MARQUES REPRESENTADES:

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X