VÀLVULES

 

Petició d'oferta de silenciadors per a vàlvules de seguretat

Dades de contacte

* Nom i cognoms:

* Correu electrònic:

* Empresa:

* Telèfon:

Adreça:

C.P.:

Població:

País:

* Desitjo rebre l'oferta per  E-mail Fax Correu

Projecte referència

Referència:

Nº d'identificació:

Altres:

Condicions de servei

Quantitat:
unidades

* Fluit:
?

Tipus de gas:
?

Pes molecular:

cp/cv:

Entrada vàlvula 1

Vàlvula:

* Cabal:
?

 

* Temperatura:
?

Pressió de dispar:
?

Pressió en descàrrega:
?

Entrada vàlvula 2

Válvula:

* Cabal:
?

 

* Temperatura:
?

Pressió de dispar:
?

Pressió en descàrrega:
?

Instalació

Entrada 1

Tub d'entrada:

Brida d'entrada:

Entrada:  vertical horizontal

Sortida:  vertical horizontal

Diàmetre màxim del silenciador:

Longitud màxima del silenciador:

Entrada 2

Tub d'entrada:

Brida d'entrada:

Entrada:  vertical horizontal

Sortida:  vertical horizontal

Diàmetre màxim del silenciador:

Longitud màxima del silenciador:

Condicions acústiques de la(es) vàlvula(es)

Entrada vàlvula 1

Desconegut:  

Nivell sonor de la vàlvula: dB(A)

   63 Hz (db)    125 Hz (db)

250 Hz (db)   500 Hz (db)

   1K Hz (db)     2K Hz (db)

  4K Hz (db)     8K Hz (db)

Entrada válvula 2

 

Nivell sonor de la vàlvula: dB(A)

   63 Hz (db)    125 Hz (db)

250 Hz (db)   500 Hz (db)

   1K Hz (db)     2K Hz (db)

  4K Hz (db)     8K Hz (db)

Equip addicional

 Suports ?

 Potes ?

 Anell trenca aigües ?

 Collar trenca aigües ?

 Coll orientable ?

 Camisa calefactora ?

 Protector contra ocells ?

 Protector de pluja ?

 Tub extensió ?

  axial (Y)
lateral (X)
Exigències acústiques al silenciador

Nivell de pressió sonora (1):
dB(A) a de distància ?

Nivell de pressió acústica (2):
dB(A) ?

o reducció del soroll existent en:
dB(A) ?

  o millor preu / veure resultat que s'obté

Materials i acabat

Entrada 1

Material tub entrada:

Material del cos:

Pintura de color:

Fabricació estàndard:

Entrada 2

Material tub entrada:

Condicions de disseny del silenciador

Entrada 1

Cabal de disseny:
?

 

Temperatura de disseny
?

Pressió de disseny:
?

Entrada 2

Cabal de disseny:
?

  simultáneamente

Temperatura de disseny
?

Pressió de disseny:
?

Altres exigències

(1) El nivell de pressión sonora determina la intensitat del so que genera una pressión sonora (és a dir, del so que arriba a una persona en un moment donat), es medeix en decibels (dB) i varia entre 0 dB llindar d'audició i 120 dB llindar de dolor.
(2) Nivell de potència acústica, paràmetre que medeix la forma en que es perceb la potència acústica, és a dir, el volum.

  He llegit, entès i accepto la Política de Privacitat

 Accepto rebre publicitat, ofertes i promocions dels productes i serveis de VYC


 

ISO 9001:2008 LOM EX EAC Quality Supervision Republic China certificateTUV

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X