CALDERES

 

SISTEMES DE RECUPERACIÓ D'ENERGIA

 

Caldera de vapor de recuperació de calor

Utilizant en combinació amb una unitat combinada de producció de calor i energia, la caldera de recuperació de calor pot assumir una part important en les estrategies per a la utilització d’energia de manera eficient.

Els cabals de gasos calents de processos de combustió agiües amunt es condueixen a la caldera de recuperació i són utilitzats per a la producció de vapor. Gràcies al seu disseny modular i dimensions reduïdes, és l’elecció ideal tant per a noves plantes com per a projectes de modernització.

La caldera està certificada d’acord amb la Directiva d’Equips a Pressió, i disponible en 8 versions estàndard. Consisteix en un bescanviador tubular altament eficient. Es pot incloure un economitzador com a opció, el que augmenta el seu rendiment encara més si cap. També es pot afegir un bypass de fums, opcionalment. Si no es consumeix vapor, la caldera utilitzarà aquest bypass per a redirigir el cabal de gasos, el que permet el funcionament de la planta CHP o similar sense interrupcions.

La caldera està aïllada i inclou l’equipament de seguretat més modern disponible en el mercat. El bypass de fums es subministra de manera separada per a facilitar el seu transport i s’instal·la i s’aïlla al destí. El control de caldera, amb tecnologia PLC, pot controlar-se mitjançant una pantalla tàctil i s’instal·la a un panell de control independent, autoportant o penjat sobre paret.

Avantatges:

  • Augment del rendiment i responsabilitat mediambiental mitjançant la utilització de fonts de calor residual.
  • Sistema modular per a fàcil planificació i ràpida instal·lació.
  • Sistema complet incloent unitats CHP sota petició.
  • Alt rendiment mitjançant un bescanviador tubular eficient i bon aïllament tèrmic.
  • Estalvi addicional gràcies a la utilització d’un economitzador integrat.
  • Control de caldera intuïtiu mitjançant PLC, amb el major nivell de dades d’operació i transparència.
  • Simple posada en servei gràcies al control de caldera preparametrizat.
  • Fàcil cablejat en destí gràcies a les connexions amb endoll ràpid.
  • Robusta, segura i de llarga vida útil.
Model HRSB
Fluid Vapor saturat – alta pressió
Tipus Caldera de recuperació
Producció de 400 a 4.100 kg/h
Pressió de disseny 10/16 bar
Temperatura máx. fins a 204 ºC
Temperatura màx. de fums d’entrada 550 ºC
Caudal mínim de fums 500 kg/h
Caudal màxim de fums 23.500 kg/h
Origen dels fums Gas natural (altres gasos a consultar)

 

MARQUES REPRESENTADES:

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X