Política de protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES:

VYC Industrial S.A.U. és conscient de la importància que suposa per als nostres clients, proveïdors, col·laboradors, etc. obtenir informació clara i concisa sobre l’ús que fem de la informació que ens proporcionen. La nostra relació s’ha de basar en l’honestedat i la transparència. Mitjançant aquesta política de protecció de dades passem a detallar com tractarem les seves dades personals en el nostre camí comercial o contractual, així com si hem de cedir-los a tercers.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L’informem que VYC Industrial S.A.U. amb CIF A08147357, domicili en Carrer Avenc del DavÍ, 22 P.I. Can Petit 08227- Terrassa, Barcelona (Espanya) i telèfon 937.357.500, és el responsable del tractament de les seves dades personals.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES

Les dades que disposem d’Un. Han estat obtingudes a través del mateix interessat, de fonts públiques o de les relacions comercials o contractuals que VYC Industrial S.A.U. manté o ha mantingut amb l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora.

QUÈ DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ

Les dades que tractarem d’Un.  Són per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen i es limiten a les seves dades de contacte corporatiu relatius a l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè. Treballa o col·labora.

PERQUÈ TRACTEM SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades de contacte corporatiu els tractem amb l’exclusiva finalitat de poder mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració que VYC Industrial S.A.U. manté amb l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora.

Així mateix, podrem utilitzar les seves dades de contacte corporatiu obtinguts de l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè. Treballa o col·labora, per a l’enviament de comunicacions comercials relatives a activitats de la nostra entitat i que siguin de naturalesa similar a les que motiven la relació entre la nostra empresa i l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades de contacte corporatiu relacionat amb el manteniment de la relació de l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè. Treballa o col·labora, amb VYC Industrial S.A.U. respon a un interès legítim de la nostra entitat, expressament reconegut per la normativa sobre privacitat.

El tractament de les seves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats de VYC Industrial S.A.U. similars a les que motiven la relació amb l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que es detallen:

-Proveïdors que precisin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que VYC Industrial S.A.U. hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals VYC Industrial S.A.U. té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

-Clients que precisin accedir a les seves dades per al compliment de la llei de prevenció de riscos laborals, amb els quals VYC Industrial S.A.U. té subscrits contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

-Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què VYC Industrial S.A.U. està subjecta per la seva activitat.

Si en el futur VYC Industrial S.A.U. realitzés altres cessions de dades personals, l’informarà oportunament.

DURANT QUANT TEMPS GUARDEM LES SEVES DADES

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb VYC Industrial S.A.U. i després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminats.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Un. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, a través de la següent adreça de correu electrònic:

admon@vycindustrial.com

Així mateix, si vostè. Considera que el tractament de les seves dades personals vulneren la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

-A través de l’adreça electrònica indicada anteriorment.

-A la següent adreça postal:

C / AVENC DEl DAVÍ, 22

08227-TERRASSA

BARCELONA

-Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

Atentament

VYC Industrial S.A.U.

 

 

ISO 9001:2008 LOM EX EAC Quality Supervision Republic China

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X