VÁLVULAS

Mires

265
Mod.265 EN ASME/FNPT ASME/SW


Mod.365 EN ASME/FNPT ASME/SW

366Mod.366 EN ASME ANSI

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 265 EN ASME/FNPT ASME/SW

Per cerciorar-se del pas, adreça i estat del fl uid en un tram de canonada. Ens ajuda a detectar bloquejos de vàlvules, fi ltres, i altres equips de línia. Especialment permet verifi car el correcte funcionament dels purgadors de condensats i assegurar-se que no es produeixin perdudes de vapor amb el consegüent cost associat. Per ella podem observar viscositat, terbolesa i especialment el color d’un producte en les diferents fases del seu procés productiu.

Aplicables en: canonades de vehiculació de líquids, vapor i els seus condensats,… en qualsevol tipus d’indústria; química, petroquímica, farmacèutica, alimentació,… etc.

Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
 Principi de funcionament
Instruccions de muntatge
 Categorització C Є

> Mod. 365 EN ASME/FNPT ASME/SW

Per cerciorar-se del pas, adreça i estat del fl uid en un tram de canonada. Ens ajuda a detectar bloquejos de vàlvules, fi ltres, i altres equips de línia. Especialment permet verifi car el correcte funcionament dels purgadors de condensats i assegurar-se que no es produeixin perdudes de vapor amb el consegüent cost associat. Per ella podem observar viscositat, terbolesa i especialment el color d’un producte en les diferents fases del seu procés productiu.

Aplicables en: canonades de vehiculació de líquids, vapor i els seus condensats,… en qualsevol tipus d’indústria; química, petroquímica, farmacèutica, alimentació,… etc.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
 Principi de funcionament
Instruccions de muntatge 365 R 1¼”-1½”-2″  365 R ½”-¾”-1  
 Categorització C Є

 

> Mod. 366 EN ASME ANSI

Per cerciorar-se del pas, adreça i estat del fl uid en un tram de canonada. Ens ajuda a detectar bloquejos de vàlvules, fi ltres, i altres equips de línia. Especialment permet verifi car el correcte funcionament dels purgadors de condensats i assegurar-se que no es produeixin perdudes de vapor amb el consegüent cost associat. Per ella podem observar viscositat, terbolesa i especialment el color d’un producte en les diferents fases del seu procés productiu.

Aplicables en: canonades de vehiculació de líquids, vapor i els seus condensats,… en qualsevol tipus d’indústria; química, petroquímica, farmacèutica, alimentació,… etc.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
 Principi de funcionament
 Instruccions de muntatge
 Categorització C Є

+

Cristalls circulars de transparència

006
Mod. 006

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 006

Permeten el control visual de fl uids en tot tipus de recipients, fi ns i tot a pressió, sota condicions tèrmiques i químiques especials. Igualment la verifi cació de processos.

La qualitat dels espiells, satisfan les més dures exigències de seguretat i garantia de la indústria en general.

Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
 Categorització C Є

Indicador de nivell a espiga rodona

  Mod. 666 EN ASME/ANSI Aixetes de nivell

Mod. 166 – ER EN  ASME/ANSI Caixa indicadora de nivell a espiga rodona

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 666 EN ASME/ANSI

Aplicables a calderes, recipients, dipòsits, tancs…etc, per controlar el nivell de líquids, gasos i vapor.

Un espiell de reflexió poliprismàtica de múltiples ranures permet la lectura òptica de nivell, diferenciant clarament les fases líquides i gasoses dels fluids.

Programa de fabricació
Catálogo monográfic
 Principi de funcionament
 Instruccions de muntatge
 Instruccions de muntatge complementàries
 Categorització C Є

> Mod. 166-ER EN ASME/ANSI

Aplicables a calderes, recipients, dipòsits, tancs…etc, per controlar el nivell de líquids, gasos i vapor.

Un espiell de reflexió poliprismàtica de múltiples ranures permet la lectura òptica de nivell, diferenciant clarament les fases líquides i gasoses dels fluids.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
 Principi de funcionament
 Instruccions de muntatge
 Instruccions de muntatge complementàries
 Categorització C Є


Indicador de nivell a espiga quadrada

  Mod. 466 EN ASME/ANSI Aixetes de nivell

Mod. 166 – EC EN ASME/ANSI Caixa indicadora de nivell a espiga quadrada

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod.466  ASME/ANSI EN

Aplicables a calderes, recipients, dipòsits, tancs…etc, per controlar el nivell de líquids, gasos i vapor. Un espiell de refl exió poliprismàtica de múltiples ranures permet la lectura òptica de nivell, diferenciant clarament les fases líquides i gasoses dels fluids.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
 Principi de funcionament
 Instruccions de muntatge
 Instruccions de muntatge complementàries
 Categorització C Є

> Mod.166-EC EN ASME/ANSI

Aplicables a calderes, recipients, dipòsits, tancs…etc, per controlar el nivell de líquids, gasos i vapor. Un espiell de refl exió poliprismàtica de múltiples ranures permet la lectura òptica de nivell, diferenciant clarament les fases líquides i gasoses dels fluids.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
 Principi de funcionament
 Instruccions de muntatge
 Instruccions de muntatge complementàries 
 Categorització C Є

 Cristalls de refl exió i transparència. Per a indicadors de nivell

Mod. 066

Mod. 066-PM

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 066

Permeten el control visual de nivells de líquids en tot tipus de recipients, fi ns i tot a pressió, sota condicions tèrmiques i químiques especials. Igualment la verifi cació de processos. La qualitat dels espiells, satisfan les més dures exigències de seguretat i garantia de la indústria en general.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
 Categorització C Є

> Mod. 066-PM

En combinació amb cristalls de transparència augmenten la vida d’aquests quan es treballa a altes pressions i temperatures. Igualment els protegeix de l’erosió, producte de l’efecte dels components químics corrosius, de les solucions alcalines, de les aigües de la caldera, del vapor, dels productes càustics, dels àcids hidrofl uòrics, dels àcids fosfòrics calents i concentrats, dels hidròxids de sodi i potassi i d’altres mitjans contaminats, viscosos o corrosius.

Aplicables en indicadors de nivell per a plantes generadores d’electricitat, estacions de potència tèrmica, refi neries de petroli, petroquímiques, recipients a pressió, fertilitzants, plantes de sucre, papereres,… etc.

 Programa de fabricació
 Catàleg monogràfic
 Categorització C Є
+

Aixeta de purga

Mod. 999 EN ASME/FNPT

MÉS INFORMACIÓ
+
 

ISO 9001:2008 LOM EX EAC Quality Supervision Republic China certificateTUV

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X