El nou catàleg de calderes VYC incorporarà el seu “Servei de lloguer de calderes”, ja disponible a la pàgina web. Es tracta d’un servei dirigit a empreses emergents, emprenedors o, senzillament, a empreses que necessiten suplir necessitats temporals d’energia per canvis d’ubicació, ampliació temporal de producció, reformes, ampliacions o renovació de la sala de calderes.

Sistemes temporals

Aquest rang de lloguer consisteix en més de 380 modernes calderes, fabricades sota criteris de màxima qualitat, amb certificat CE i a prova d’errors, així com en equips addicionals necessaris per completar la seva instal·lació. Els accessoris inclouen:

• Desgasificadors
• Tancs d’alimentació d’aigua
• Descalcificadors
• Tancs de combustible
• Vasos d’expansió
• Economitzadors per garantir la màxima eficiència

Les instal·lacions tenen una mitjana de 5 anys d’antiguitat i compleixen tota la normativa actual relacionada amb la Directiva Europea d’Equips a Pressió 2014/68/UE així com els límits d’emissions, soroll i seguretat. La potència combinada d’aquesta flota de lloguer és de 760 tones de vapor i 720 MW d’aigua calenta i sobreescalfada per hora.

Sense preocupacions

VYC ofereix sistemes temporals de la més alta qualitat i fiabilitat. Qualsevol situació requereix tota l’atenció, motiu pel qual brinda un complet servei que engloba:

• L’enginyeria
• El transport de l’equip de lloguer
• L’adequació del sistema
• L’assemblatge
• La instal·lació
• La posada en marxa
• La inspecció i instrucció del seu personal

A més, disposa d’un servei d’atenció 24 hores al dia els 365 dies de l’any.

Estàndard de qualitat VYC

Totes les calderes VYC compleixen els més alts estàndards de qualitat i fiabilitat gràcies a l’àmplia estandardització de la seva flota de lloguer disponible. Cada instal·lació està fabricada de forma uniforme, amb els mateixos components, sostenibles i de màxima qualitat. Després de cada servei de lloguer, les instal·lacions són sistemàticament inspeccionades i comprovades. Aquest factor, un ampli estocatge de recanvis i el servei 24 hores poden solucionar àgilment qualsevol possible avaria.

En contenidors o equipades amb carcassa

Els equips s’entreguen en contenidors de 10 i 20 peus o personalitzats. Les calderes de vapor de major potència s’equipen amb una carcassa frontal. Aquests sistemes:

• Faciliten el transport de les instal·lacions
• Permeten la protecció de les parts vulnerables a l’acció del clima
• Limiten l’accés a persones no autoritzades

La majoria dels contenidors i carcasses estan aïllats a l’interior per minimitzar el nivell de soroll de les instal·lacions.

Solucions permanents a mida

La solució passa en tot cas per l’adequació a les particularitats i exigències de cada client. Durant tot el procés, VYC designa un interlocutor, enginyer i responsable de projecte, que seguirà a la seva disposició fins i tot durant l’operació posterior dels equips.

caldera_4
caldera_3
caldera_1