Ideem, dissenyem, fabriquem i optimitzem diàriament tot tipus de vàlvules d’intercepció i regulació de fluids. Dins de la nostra extensa gamma de vàlvules de seguretat i alleujament de pressió,  desenvolupem les Válvules de Seguretat d’Obertura Total Instantània Models 596 i 696. Dissenyades per treballar com un regulador automàtic d’alleujament de pressió, actuen per la pressió estàtica a l’entrada de la vàlvula i es caracteritzen, com el seu nom indica, per la seva obertura total instantània.

Model 596   Model 696

 

 • Resisteix pressions de tret de fins a 62 bar
 • Capacitats de descàrrega màximes de 400×500
 
 • ​Resisteix pressions de tret de fins a 95 bar
 • ​Capacitats de descàrrega màximes de 300×400
Característiques tècniques

 • Pas angular a 90°.
 • Accionades per ressort helicoidal d’acció directa.
 • Simplicitat constructiva assegurant un manteniment mínim.
 • Materials seleccionats curosament per la seva resistència al desgast i a la corrosió. Exceptuant volanderes i juntes, les vàlvules estan exemptes de materials no fèrrics.
 • Disseny interior del cos concebut per proporcionar un perfil de flux favorable.
 • Superfícies de tancament rectificades, lapidades i brunyides, de manera que s’aconsegueix un grau d’estanquitat, fins i tot superior a l’exigit segons EN 12266-1.
 • Gran capacitat de descàrrega. Les característiques d’obertura per a líquids són similars a les vàlvules de seguretat d’obertura progressiva.
 • Proveïdes de cargol de drenatge per a l’evacuació de condensats.
 • Obturador autocentrant.
 • Eix roscat amb posicionador de palanca que facilita una acció manual immediata.
 • Elevador, independent del tancament, dissenyat per a facilitar una obertura sobtada a l’expansió del vapor, així com garantir una precisió d’obertura i tancament absoluta en qualsevol fluid.
 • Subministrades precintades a la pressió de tret sol·licitada, simulant les condicions de servei, i són assajades i verificades rigorosament.
 • Tots els components estan numerats, registrats i controlats.

 

Ampliar informació aquí: