Som pioners en l’estudi, el disseny i la fabricació de tot tipus de vàlvules d’intercepció i regulació de fluids. Dins del nostre ampli ventall de vàlvules de seguretat, destaca la vàlvula de seguretat d’obertura normal (model 295 i 296).

Model 295 – Connexió roscada

Model 296 – Connexió a brida

Es tracta d’una vàlvula que treballa com un regulador d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en la seva entrada. Consta de dues fases:
1. Obertura progressiva.
2. Obertura total instantània.
Models

 • EP caperutxa estanca amb palanca
 • AP caperutxa oberta amb palanca
 • ES caperutxa estanca sense palanca

296-post
Característiques

 • Pas angular a 90º
 • Accionades por ressort helicoidal d’acció directa
 • Simplicitat constructiva assegurant un manteniment mínim
 • Materials seleccionats per la seva resistència al desgast i a la corrosió
 • Disseny interior del cos concebut per proporcionar un perfil de flux favorable
 • Seients i discos de tancament amb un acabat precís per garantir una estanquitat
 • Gran capacitat de descàrrega
 • Rosca deflectora dissenyada per facilitar a l’expansió del vapor una obertura sobtada i graduar la fuita, caiguda de pressió o diferència de pressió de tancament de qualsevol fluid (Blowdown)
 • Precisió d’obertura i tancament absoluta
 • Proveïdes de caragol de drenatge per a l’evacuació de condensats
 • Orientació de la palanca per rotació
 • Totes les vàlvules se subministren precintades a la pressió de tret sol·licitada, simulant les condicions de servei, i són assajades i verificades rigorosament
 • Tots els components estan numerats, registrats i controlats


Més informació: