biblioteca-cad-pc

Oferim una biblioteca CAD amb tots els models de les nostres vàlvules, representades a escala, en formats STEP i SAT per introduir en dissenys de planta, planells i/o amidaments realitzats amb un software de disseny 3D.

Programa de fabricació:

  • Seguretat
  • Retenció
  • Purgadors
  • Reductores i mescladores
  • Flotador-Boies
  • Instrumentació
  • Purga calderes
  • Dispositiu de control de nivell
  • Indicadors de nivell-mires

143_BP_1-2-GAS_AC
172_DN125_FG·BRO·AC·AI
366_PN40_DN65_AC·AI
496_ES_25x40_FG·FN·AC·AI