control-nivell-aigua-calderes-vapor.ca

Un dels elements de seguretat més important per a l’operació de les calderes de vapor ha estat sempre el control del nivell d’aigua. El desenvolupament tecnològic ha permès millorar la seguretat en l’operació de les calderes de vapor mitjançant l’evolució d’aquest control, des dels primitius controls manuals fins als actuals sistemes electrònics. La vigent Directiva d’Equips a Pressió 2014/68/UE i les normes específiques per a calderes pirotubulars (EN12953) o aquotoubulars (EN12952), a més, estableixen quins dispositius mínims són necessaris per permetre una operació de caldera sense supervisió permanent.

Un element comú a totes les configuracions de caldera, vàlid també per a dipòsits, tancs i en definitiva qualsevol recipient a pressió, és el dispositiu de control (indicador) visual de nivell:

Dispositiu de control visual de nivell

MOD. 166 EN ASME/ANSI
Aplicables a calderes, recipients, dipòsits, tancs, etc., per controlar el nivell de líquids, gasos i vapor. Un cristall de reflexió poliprismàtica de múltiples ranures permet la lectura òptica de nivell, diferenciant clarament les fases líquida i gasosa dels fluids.

Els dispositius de control electrònic de nivell s’utilitzen tant per a l’automatització del control de nivell en noves calderes de vapor i recipients, dipòsits, etc. I fins i tot per a la modernització d’equips existents. Els dos tipus més comuns d’aquests dispositius són els conductius i els capacitatius, depenent de la tecnologia utilitzada pel mesurament.

Els dispositius de control de nivell conductius (Mod. 176 EN ASME/MNPT) permeten, mitjançant la diferència de conductivitat entre la fase líquida i la fase vapor, controlar el nivell baix, nivell molt baix, nivell màxim, arrencada o aturada de la bomba, utilitzant un elèctrode de nivell (176-EN) o (176-ES) en cada cas.

Dispositiu de control electrònic de nivell

MOD. 176 EN ASME/MNPT
Aquest dispositiu garanteix un control, regulació i senyalització automàtica, segura i fiable del nivell d’aigua en: calderes de vapor, recipients a pressió, reescalfadors, processos, etc.

D’altra banda, els dispositius de control capacitatius (Mod. 276 EN ASME/MNPT), permeten un control continu del nivell d’aigua, controlant una bomba d’alimentació o una vàlvula de regulació a través del corresponent regulador, i alhora establir límits de nivell màxim o mínim. Aquest dispositiu capacitatiu, en conjunció amb els conductius establerts com a seguretats de nivell mínimes i/o màximes redundants, permeten operar les calderes sense supervisió permanents amb intervals de 24 hores o superiors.

Dispositiu de control electrònic de nivell

MOD. 276 EN ASME/MNPT
Aquest dispositiu, en combinació amb una vàlvula motoritzada, garanteix la regulació contínua i indicació de nivell , amb alarma de nivell alt i baix en: calderes de vapor i aigua calenta, autoclaus, preescalfadors, recipients a pressió, dipòsits de condensats i aigua d’alimentació, processos, etc.

A la imatge superior d’aquesta entrada, presentem una caldera de vapor equipada amb els dispositius descrits.