Oferim un servei de lloguer de:

 • Calderes de vapor
 • Calderes d’aigua calenta
 • Calderes d’aigua sobreescalfada
 • Complements de sala de calderes

Solucions permanents a mida

El servei contempla des de l’enginyeria, el transport de l’equip, l’adequació del sistema, l’assemblatge, la instal·lació i la posada en marxa, la inspecció i la instrucció del personal. Després d’aquesta fase, el client té a la seva disposició el servei d’atenció 24/325.

Cada client té un interlocutor designat a VYC; un dels nostres enginyers que actua com a responsable del projecte. La nostra solució passa sempre per l’adequació a les particularitats de cada client i cada procés; tant per una nova sala de calderes com per l’adequació d’una existent.

desgasificadores

Estàndard de qualitat VYC

Oferim sistemes temporals que s’ajusten al màxim estàndard de qualitat i fiabilitat:

 • Àmplia estandardització de la flota de lloguer disponible. Mateix procés de fabricació i mateixos components, sostenibles i de qualitat.
 • Més de 380 calderes amb certificat CE i a prova d’errors a més dels equips addicionals necessaris per completar la seva instal·lació.
 • Accessoris com: desgasificadors, tancs d’alimentació d’aigua, descalcificadors, tancs de combustible, vasos d’expansió i economitzadores per garantir la màxima eficiència.
 • Les instal·lacions tenen una mitjana de 5 anys d’antiguitat i compleixen amb tota la normativa actual relacionada amb la Directiva Europea d’Equips a Pressió 2014/68/UE així com els límits d’emissions, soroll i seguretat.
 • La potència combinada de la nostra flota de lloguer és de 760 tones de vapor, 20 MW d’aigua i 720 MW d’aigua calenta i sobreescalfada per hora.

En contenidors o equipades amb carcassa

Els equips s’entreguen en contenidors de 10 i 20 peus o personalitzats. Les calderes de vapor de major potència s’equipen amb una carcassa frontal. Aquests sistemes faciliten el transport de les instal·lacions, permeten la protecció de les parts vulnerables a l’acció del clima i limiten l’accés a persones no autoritzades. La majoria estan aïllats a l’interior per minimitzar el nivell de soroll de les instal·lacions.

Estació de filtratge de fluid tèrmic

Més enllà de les calderes, oferim també el servei de lloguer de la nova estació de filtratge VYC. Es tracta d’un equip totalment mòbil i transportable per introduir als sistemes de fluid tèrmic com una bona solució tècnica per millorar la funcionalitat i la durabilitat, així com les propietats i la qualitat del fluid tèrmic de la seva instal·lació.

Avantatges:

 • Reducció de les partícules sòlides dipositades, a quantitats acceptables per a la seva instal·lació.
 • Prolongació de la vida útil del fluid tèrmic.
 • Reducció del manteniment i, per tant, dels seus costos associats
 • Reducció del consum d’energia i, per tant, econòmic.

Assemblatge i transport

Alguna vegada s’ha preguntat com s’assemblen i es transporten aquests tipus de calderes?
Observa com en aquest vídeo d’un dels nostres socis d’ECO!

Per a qualsevol consulta, no dubti a contactar amb el nostre servei d’atenció al client. Estarem encantats d’ajudar-lo!