Després d’haver-se sotmès a una auditoria de qualificació en Seguretat d’empreses de manteniment, VYC industrial obté un certificat de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (FedeQuim) que l’acredita com a proveïdor homologat en Instal·lació i Manteniment de Calderes Industrials, Condicionament d’Aire i Climatització. Aquesta ha estat superada amb una distinció de 3 estrelles, la qual cosa permet a l’empresa augmentar la seva visibilitat i la confiança que transmet als seus clients.

Sobre Fedequim

FedeQuim és una entitat sense ànim de lucre, l’objectiu de la qual és la defensa dels drets i interessos del Sector Químic, especialment a Catalunya, a través d’un seguiment de l’activitat legislativa, a nivell comunitari, estatal i autonòmic.

Ofereix un permanent servei d’informació i assessorament als seus associats, vetllant pel progrés de les empreses del Sector i la millora de la seva competitivitat i imatge pública, en col·laboració amb FEIQUE, la Federación Empresarial de la Indústria Química Española i altres associacions vinculades al Sector.

Compta actualment amb 220 empreses Associades directament i 5 Associacions vinculades, agrupant en el seu conjunt a un col·lectiu que supera les 500 empreses, fet que avala la seva representativitat corporativa.