Més control, més seguretat, més qualitat

Oferir les màximes garanties de qualitat als nostres productes és sempre una prioritat. Per aquest motiu, hem incorporat unnou espectròmetre en el departament de verificació de VYC industrial per determinar la composició química de les mostres de metalls fèrrics i no fèrrics.

Tot plegat ens permet verificar in situ que tots i cadascun dels metalls subministrats pels nostres proveïdors compleixen amb els estàndards normatius sol·licitats i les certificacions siguin acords a la realitat.

A més, totes les matèries primeres es verifiquen i inspeccionen pel nostre departament de qualitat. Realitzem verificacions documentals, formals, dimensionals, funcionals, etc. Proves destructives i no destructives. Assajos metal·logràfics. Ens ajudem d’equips de verificació tridimensional, calibres, duròmetres, microscopis, llums a reflexió, assajos de tracció, assajos de molls, ultrasons, radiografies, líquids penetrants, partícules magnètiques, entre d’altres.

Ens agrada superar-nos dia a dia.