Dissenyat i construït per certificar i realitzar proves en qualsevol dispositiu de vehiculació de fluids, principalment vàlvules i en especial de seguretat.

Únic a Espanya

Més de 100 anys d’experiència i 10 de desenvolupament en la creació de l’únic laboratori d’assajos fluid dinàmics a Espanya acreditat per ENAC, i un dels més complets a escala global.

Àmplies possibilitats d’assajos

3 instal·lacions i més de 23 serveis addicionals d’assaig i mesurament amb els quals realitzar una anàlisi precisa i exhaustiva del seu producte.

Inverteixi en la seva marca, certifiqui el seu producte

Certificant el seu producte, s’assegurarà que aquest compleixi amb la normativa internacional, millorarà la percepció de la seva marca i atorgarà confiança i seguretat als seus clients habituals i futurs. A més, certificar amb VYC industrial li reportarà grans beneficis com:

L’informe d’assajos VYC

Després d’una anàlisi completa i un rigorós procés de proves durant l’assaig de cabal, li proporcionarem un informe certificat amb els següents resultats, entre d’altres:

Acreditat per ENAC

Som l’únic laboratori acreditat per ENAC capaç de certificar, amb gas com a fluid d’assaig, els resultats de; cabal de descàrrega real, coeficient de descàrrega (Kd) i coeficient de descàrrega reduït (Kdr). També podem actuar com a laboratori intercomprador davant d’altres laboratoris.

No esperi més, certifiqui el seu producte

Tota la informació del laboratori d’assajos fluid dinàmics en el catàleg, ja disponible.

Descarregar catàleg