Màxims exponents

Altures de gairebé 2 m, pesos de 660 kg i diàmetres nominals de 500 mm. Coneixes les característiques físiques i funcionals més extremes de les vàlvules VYC?

A continuació, una mostra dels diferents rangs i capacitats que VYC pot cobrir amb les seves més sofisticades vàlvules produïdes fins al moment:

Diámetro

DN-10 fins aDN-400×500
Fabriquem des de DN-10 fins a DN-400×500.

Presión

144 bar de pressió
Treballem sota pressió. S’aconsegueixen pressions d’alleujament de fins a 144 bar.

2777768 l/h Aigua
161353 kg/h Vapor
188988 Nm³/h Aire
Diàmetres de fins a DN-400×500 a pressions de tret de 6 bar. Això significa que, cada 73 minuts, són capaces de descarregar un cabal equivalent al volum d’una piscina olímpica.

-196º C fins a 450º C
Suportem tota mena de temperatures, des de la més baixa fins a més de 400ºC.

Ampli rang de materials
Fosa gris perlítica, fosa nodular, acer al carboni, acer inoxidable, bronze, llautó, etc. Estandarditzem més de 6 materials diferents i disposem d’altres sota comanda

Però això no és tot! VYC evoluciona dia a dia. Investiguem i desenvolupem noves fórmules per oferir nous productes, assegurant-nos de complaure les necessitats del mercat i amb una ambiciosa projecció de futur.