Dins de les calderes de vapor elèctriques, destaca la nostra Caldera de Vapor ELV. Es tracta d’una caldera de vapor totalment automàtica de construcció fixa i horitzontal, amb capacitats de producció de 15 fins a 400 kg vapor/h, mantenint una eficiència energètica del 100%. La seva aportació calorífica es realitza mitjançant resistències elèctriques, transmeten la potència calorífica a l’aigua per a la producció de vapor, de manera que la Caldera ELV no necessita combustible.

caldera-elv
Fluid Vapor saturat - alta pressió
Tipus Generador de vapor elèctric
Producció De 15 a 400 kg/h
Pressió de disseny Fins a 10 bar
Temperatura màxima Fins a 184 ºC
Combustibles -
Possibilitats d’aplicació

  • Recomanada per satisfer qualsevol petita o mitjana necessitat de vapor, amb o sense períodes d’interrupció, d’una manera ràpida i eficient.
  • Pot treballar com a generador principal o auxiliar, en instal·lació individual o múltiple per a un funcionament flexible.
  • No està subjecta a les condicions estrictes d’una sala de calderes, sinó que pot instal·lar-se en qualsevol mena de recinte gràcies a les seves característiques de disseny (Classe 1ª – R.D. 2060/2008 de 12 de desembre).
  • Entre alguns projectes portats a terme amb aquest tipus de calderes, es troben les subministrades en hospitals, bugaderies, indústries químiques i plàstiques, centres d’investigació, indústria de la fusta, indústria alimentaria, escorxadors, instal·lacions esportives, museus, etc.

 

Avantatges operatives

  • Bona opció quan es disposa de poc espai per a la seva instal·lació degut al seu reduït volum d’aigua i poc pes.
  • Més segura contra explosions per sobreescalfament a causa del seu disseny.
  • Mínimes pèrdues per radiació gràcies a la reduïda superfície ventilació.
  • No precisa combustible per a l’aportació calorífica, de manera que no existeixen problemes generats per la combustió.
  • Neteja fàcil dels elements calefactors i l’interior de la zona d’aigua a través de les obertures per a les resistències elèctriques.
  • Instal·lació senzilla. Manteniment simple.

 

Més informació sobre la Caldera de Vapor ELV aquí