VYC industrial està permanentment en contacte amb la universitat i el talent jove, apostant per programes formatius de qualitat que pretenen apropar l’estudiant al món empresarial, així com fomentar la formació continua d’aquells que ja en formen part. Més enllà de les pràctiques professionals que VYC ofereix als alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i altres, l’empresa forma part dels socis col·laboradors de dos post-graus especialitzats de la mateixa universitat des de fa molts anys:

POSTGRAU EN MANTENIMENT D’EQUIPS I INSTAL·LACIONS

(21a edició)

POSTGRAU EN PROJECTE, DISSENY I CÀLCUL D’INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES, ELÈCTRIQUES I ESPECIALS

(24a edició)

PER QUÈ AQUEST PROGRAMA?

L’adequat manteniment d’equips i instal·lacions industrials comporta la prèvia i correcta implementació d’aquests, així com la seva gestió, tant pel que fa referència a les persones que els manipulen com a la part tècnica. En el curs s’exposen les condicions necessàries que han de complir per a un funcionament adequat dels equips, així com les diferents tècniques de manteniment associades a cada un d’ells. Llegeix més

La complexitat dels edificis industrials i comercials actuals dóna la mesura de la importància de projectar i calcular unes instal·lacions que resultin òptimes. Des de les tradicionals instal·lacions de fontaneria, gas, electricitat o enllumenat, fins a les innovadores instal·lacions de seguretat, climatització o energies alternatives, cada vegada més imprescindibles, tenen cabuda en la configuració dels edificis moderns. Llegeix més

OBJECTIUS

 • Donar a conèixer els criteris per una bona gestió del manteniment, aplicables a tot tipus d’empresa.
 • Aplicar les diferents tècniques per poder aconseguir un bon manteniment, tant a instal·lacions industrials com a maquinària.
 • Conèixer els mitjans necessaris per implementar equips.
 • Resoldre de manera ràpida i segura les incidències que sorgeixin a les instal·lacions industrials.
 • Diagnosticar i prevenir avaries a les instal·lacions.
 • Obtenir una visió global de les instal·lacions industrials.

 • Dissenyar les instal·lacions que es troben en els edificis industrials i de serveis, i de la maquinària industrial, tant les tradicionals com les més innovadores.
 • Aplicar les normatives vigents.
 • Fer els càlculs, controls i valoracions per noves instal·lacions industrials a projectar en una empresa.
 • Obtenir una visió global del sector de les instal·lacions en edificis de serveis o industrials.

A QUI VA DIRIGIT?

 • Enginyers, enginyers tècnics o graduats en enginyeria.
 • Tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se en l’àmbit del manteniment industrial.

 • Enginyers i Enginyers Tècnics.
 • Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
 • Professionals que vulguin especialitzar-se en l’àmbit de les instal·lacions.