VYC industrial té molt en compte la seva imatge, i vol que aquesta transmeti fidelment el seu treball de qualitat, l’I+D, la millora continua i l’esforç per donar resposta a les necessitats dels seus clients. Per això, recentment, ha presentat les noves versions dels seus catàlegs. 

El redisseny va sorgir arran de la necessitat de modificar l’aparença que presentava la versió anterior, però sense perdre la imatge que ho caracteritza. Per això, l’enfocament que es va donar pretenia donar vida al catàleg fent ús de diferents colors i textures. Després de plantejar diverses possibilitats de modificació, es va decidir aplicar als diferents apartats del catàleg un fons amb una textura en forma de condensació, característica dels productes que estan en contacte amb líquids i vapor, i que prèviament havia estat aplicada al catàleg corporatiu de  VYC  industrialTot plegat modernitza la seva aparença i el dota de personalitat, a més d’homogeneïtzar els diferents catàlegs VYC.

Prioritzem sempre la detallada informació tècnica dels catàlegs.