Una caldera de vapor és un equip que consta de diferents elements destinats a la producció de vapor d’aigua aplicant energia calorífica a la seva fase líquida.

Segons el seu principi de funcionament i construcció, es classifiquen entre aquotubulars i pirotubulars:

  • Calderes de vapor aquotubulars: són aquelles en les quals l’aigua circula per l’interior dels tubs i els fums de combustió per l’exterior d’aquests.
  • Calderes de vapor pirotubulars: són aquelles en les quals els fums de la combustió circulen per l’interior dels tubs i l’aigua per l’exterior.

Les primeres calderes industrials van ser les calderes pirotubulars, que actualment s’utilitzen per a pressions de fins a 30 bar, temperatures de fins a 300ºC (vapor sobreescalfat) i una producció de fins a 55 t/h de vapor, amb un o dos fogars depenent de la potència, segons s’indica a la normativa Europea EN12953.

Més tard, van aparèixer les calderes aquotubulars, per a superar els límits de potència i pressió de les pirotubulars havent-se aconseguit pressions de fins a 350 bars, 600ºC i produccions de fins a 2.000 t/h. Aquest tipus de calderes es fabriquen d’acord amb la normativa Europea EN12952. Dintre del grup de calderes aquotubulars, per a petites produccions, es troben les anomenades calderes de vapor ràpid o de serpentí, que gràcies al petit volum d’aigua permeten obtenir vapor en molt poc temps.

A excepció d’alguns casos obvis, segons la potència o pressió de vapor necessaris, hi ha discussions històriques sobre quin tipus de caldera és l’ideal. Per a aquesta qüestió, però, no existeix una única resposta i s’ha d’estudiar cada projecte independentment. Generalment, les calderes pirotubulars permeten, gràcies a la cambra interior de vapor i el volum d’aigua, una gran estabilitat davant les fluctuacions de càrrega i pressió dels processos industrials. Per altra banda, les calderes aquotubulars permeten adaptar-se millor a consums puntuals o esporàdics gràcies al reduït contingut d’aigua.

A continuació, un resum de les nostres calderes aquotubulars i pirotubulars:

 

GENERADORS DE VAPOR AQUOTUBULARS DE VYC INDUSTRIAL

 

GENERADOR DE VAPOR HK

Generador de vapor ràpid amb tres passos de fums, per a una producció més ràpida i eficient de vapor saturat, gràcies a la seva gran superfície de calefacció i al seu reduït volum d’aigua.

 

Generador de vapor HK

 

GENERADOR DE VAPOR RÀPID JUNIOR

Generador de vapor ràpid a serpentí, d’alt rendiment, de tres passos de fums, amb sistema de preescalfament d’aire de combustió incorporat a la carcassa del generador que minimitza les pèrdues per radiació.

 

Generador de vapor ràpid junior

 

GENERADOR DE VAPOR RÀPID UNIVERSAL

Generador de vapor ràpid a serpentí, d’alt rendiment, de tres passos de fums, amb sistema de preescalfament d’aire de combustió incorporat a la carcassa del generador que minimitza les pèrdues per radiació. Es diferencia del model JUNIOR per la seva major producció de vapor.

 

Generador de vapor ràpid universal

 

CALDERES DE VAPOR PIROTUBULARS DE VYC INDUSTRIAL

CALDERA DE VAPOR DE FOGAR INVERTIT U-ND / U-HD

Generador de vapor pirotubular que segueix el principi d’inversió de flama i que gràcies a l’efectiu intercanvi de calor garanteix una ràpida producció de vapor.

 

Caldera de vapor de fogar invertit U-ND / U-HD

 

CALDERA DE VAPOR COMPACTA U-MB

Caldera de vapor dissenyada com a generador de tres passos de fums i un fogar interior que pot satisfer necessitats de vapor mitjanes, amb o sense períodes d’interrupció. Treballant com a generador principal o auxiliar, individualment o conjuntament amb altres generadors.

 

Caldera de vapor compacta U-MB

 

CALDERA DE VAPOR DE TRES PASSOS DE FUMS UL-S

Caldera de gran volum d’aigua amb tres passos de fums que compleix amb tots els requisits a la gama mitjana i alta. Capaç de treballar com a generador principal o conjuntament amb altres generadors pot produir entre 1.250 i 28.000 kg vapor/h.

 

Caldera de vapor de tres passos de fums UL-S

 

CALDERA DE VAPOR DE DOBLE FOGAR ZFR

Caldera de gran volum d’aigua amb dos fogars i tres passos de fums per cada fogar i totalment separats. S’instal·la aquest model quan es requereix un subministrament fiable de vapor i calor amb gran potència. Equipada amb ECONOMITZADOR ja integrat. Capaç de produir de 18.000 a 55.000 kg vapor/h.

 

Caldera de vapor de doble fogar ZFR