Sens dubte, una de les instal·lacions auxiliars més recurrents i importants en la indústria cervesera són les destinades a la producció de calor. I és que, encara que varia la font utilitzada en funció de la grandària de la fàbrica, s’utilitzen majoritàriament els avantatges termodinàmics del vapor d’aigua. Les seves propietats físiques permeten assegurar la cocció de la mescla a una temperatura constant. 

Comptar amb una empresa com VYC industrial pot ajudar a rendibilitzar al màxim la producció calorífica. La planificació és l’etapa fonamental per a realitzar un correcte dimensionament dels equips necessaris, tant per a noves plantes de producció com per a renovació de les existents. En general, les solucions ràpides i de baix cost acaben suposant una inversió massa elevada. Per aquesta raó, dedicar el temps necessari a un correcte disseny de la planta de producció de vapor maximitzarà les possibilitats d’èxit del projecte i ajudarà a augmentar notablement l’estalvi. Només així l’empresa pot centrar-se en el seu objectiu principal: la fabricació de cervesa de qualitat. 

Petites fàbriques de cervesa i Microcerveseries

La instal·lació mínima per a petites instal·lacions, aquelles que consumeixen poca quantitat de vapor, ja sigui en moments puntuals o de manera contínua diversos dies a la setmana, inclou un generador de vapor ràpid, un sistema d’alimentació d’aigua format per un dipòsit degudament aïllat i amb un sistema de control de temperatura d’aquest, així com un equip de descalcificació de l’aigua, la dosificació química i un tanc d’expansió i aprofitament de purgues del sistema.

Tot plegat ofereix, tant amb calderes elèctriques com amb calderes amb cremador de gas natural o gasoil, solucions econòmiques, modulars, que requereixen un espai mínim per a la seva instal·lació, un baix cost de manteniment i una resposta ràpida a les necessitats de cada planta, maximitzant el rendiment del sistema i les pèrdues de calor en períodes d’atur prolongat.

Per descomptat, i segons les necessitats de cada client, aquestes calderes poden equipar-se amb moderns dispositius de control i operació fàcils d’integrar en sistemes propis de la indústria 4.0.

certuss-post
Fàbriques mitjanes i grans

Independentment de si es tracta de noves instal·lacions o renovació de plantes de producció de vapor existents, VYC ofereix la solució més eficient gràcies a la gran gamma de generadors de vapor del nostre programa de fabricació. En instal·lacions de grandària mitjana o gran, es fa molt més evident la necessitat d’aprofitar la calor residual de la instal·lació de vapor: els condensats.

En l’actualitat, és fàcil trobar calderes de vapor equipades amb economitzador; un o dos, amb tecnologia de condensació o, fins i tot, integrats en circuits secundaris de calefacció. Però la instal·lació d’un sistema de recuperació de condensats encara és, en molts casos, una assignatura pendent. Si el procés de producció ho permet, en treballar amb una pressió similar en tots els consumidors de vapor, es pot recuperar el condensat a pressió en tancs especialment dissenyats per a això. Així, s’evita l’expansió d’aquest cabal de condensats i es pot injectar mitjançant bombes específiques de tornada en les calderes de vapor, amb el consegüent estalvi en aigua, combustible, productes químics, corrosions en les línies de condensat, pèrdues en purgadors de condensats i emissions a l’atmosfera; augmentant, en definitiva, el rendiment total del sistema i la seva vida útil.

En qualsevol cas, i com a VYC sabem des de fa més de cent anys, cada instal·lació és diferent i requereix una correcta planificació i disseny per resultar eficient. Contacti amb el nostre equip tècnic-comercial per rebre el nostre assessorament i acompanyament en tot el procés d’instal·lació o renovació de les seves instal·lacions de producció de calor, i comenci estalviar i a centrar la seva atenció en el realment important: produir cervesa d’alta qualitat.

bosch