auditoria

 

Coneix el nostre servei d’auditories energètiques?  Comptem amb els equips més avançats en la tècnica de mesurament de fuites per ultrasons, a més de personal tècnic i especialitzat que s’encarregarà d’auditar cadascun dels equips amb l’objectiu d’avaluar i quantificar les pèrdues energètiques, com són les fuites i mal funcionaments en purgadors de vapor, vàlvules de seguretat i qualsevol altra vàlvula d’intercepció i regulació de fluids. Amb les dades individuals de cada vàlvula, s’avalua el cost d’esmenar-lo i s’informa del període d’amortització.

Per contractar aquest servei o sol·licitar qualsevol classe d’informació, no dubti en omplir el formulari  o contacti amb nosaltres al +34 93 735 75 00.

Sobre els purgadors VYC

 

Oferim la gamma de purgadors per a l’extracció de condensats de vapor  més àmplia del mercat.

Aquesta compta amb els següents purgadors:

  • Termodinàmics
Purgadors termodinàmics sense filtre
Model 041 EN ASME/FNPT ASME/SW
Model 042 EN ASME/ANSI
Purgadors termodinàmics amb filtre
Model 043 EN ASME/FNPT ASME/SW
Model 044 EN ASME/ANSI

 

  • Mecànics
Purgadors a boia tancada
Model 241 EN ASME/FNPT
Model 243 EN ASME/FNPT ASME/SW
Model 244 EN ASME/ANSI
Purgador a cubeta invertida
Model 343 EN ASME/FNPT

 

  • Termostàtics
Purgadors bimetàl·lics
Model 143 EN ASME/FNPT ASME/SW
Model 144 EN ASME/ANSI

 

Purgadors termostàtics
Model 443 EN ASME/FNPT ASME/SW
Model 444 EN ASME/ANSI
Model. 543 EN ASME/FNPT
  • Detector ultrasònic de fugues
Detector ultrasònic de fugues
Model 003

Aplicacions

 

Els purgadors VYC són aplicables en canonades de vapor, màquines de planxar, bugaderies i tintoreries, dipòsits i recipients amb descàrrega de condensats, premses de plats múltiples, autoclaus de vulcanització, equips reductors de pressió, entre altres aplicacions.